6 tips tegen stalbrand

Een grote stalbrand is een drama voor mens en dier. Wat kunt u als agrariër doen om zoiets te voorkomen?

In 2022 kwamen er in Nederland zo’n 130.000 dieren om door stalbranden. Gelukkig kunt u als agrariër allerlei maatregelen treffen om het risico van zo’n rampzalige gebeurtenis te verkleinen. Hier volgen 6 tips.

1. Wees alert op hooibroei

De tijd van maaien is weer gestart. Let goed op bij het inkuilen van uw gras, want hooibroei kan leiden tot brand. U herkent dit verschijnsel aan een chemische geur die doet denken aan zwavel en tabak. Broei kan overigens ook ontstaan in bijvoorbeeld mest, houtsnippers en pelletkorrels. Let ook op gebruikte poetsdoeken. Ook hierin kan brand ontstaan door broei. Vermoedt u dat er sprake is van hooibroei? Bel dan de brandweer.

2. Houd vuur en vonken buiten

Voer las- en slijpwerk zoveel mogelijk uit buiten de stal. Moet het echt binnen gebeuren? Verwijder dan brandbare materialen, scherm de werkplek af, dek mestroosters af en houd blusmiddelen bij de hand.

3. Wees kritisch op uw elektrische installaties

Laat elektrische installaties in de stal alleen aanleggen en/of aanpassen door een erkend installateur (NEN1010). Laat de installaties elke 3 tot 5 jaar keuren op basis van Scope 10. Zonnepanelen op het dak? Laat ze bij oplevering keuren op basis van Scope 12 en plaats omvormers buiten de stal.

4. Pas op met mestmixen

Mestmixen levert altijd extra brandgevaar op. Maak tijdens het mixen van mest uw mestrobots, voerstations, verlichting etc. spanningsloos (als dat kan) en voorkom open vuur en roken. Bij emissievrije vloeren is de gasophoping groot. Mix niet als het windstil is en zorg voor voldoende (machinale) ventilatie. Zorg ervoor dat de stal leeg is als u gaat mixen: houd vee en kinderen buiten de stal. En laat iemand weten als u gaat mixen; bij problemen kan deze persoon alarm slaan.

5. Voorkom zelfontbranding van machines

Laat tractoren en andere machines niet in de buurt van de stal staan, of vlakbij een plek waar brandbare goederen zijn opgeslagen. Zorg ervoor dat u machineloods schoon is en vrij van brandbare materialen (zoals hooi). Voorzie uw tracor(en) ook van een massaschakelaar om kortsluiting te voorkomen.

6. Houd luchtkanalen schoon

Een stalbrand kan zich heel snel verspreiden als een luchtkanaal vol met stof zit. Laat luchtkanalen daarom regelmatig controleren en schoonmaken door een gespecialiseerd  bedrijf. Zorg er ook voor dat er in een luchtkanaal geen ontstekingsbronnen zitten (zoals verlichting of kabelaansluitingen).