Contact opnemen

Bellen of e-mailen

U kunt ons bereiken op:
030 669 1210

We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 17.15 uur.

U kunt ons mailen op:
info@ovmsom.nl

Noodnummer voor op reis

Bent u op reis en heeft u een acuut probleem? Bel onze Helpservice: +31 20 65 15 918. U wordt direct geholpen.

Veelgestelde vragen

Heeft u schade? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Onderlinge of coöperatieve adviseur. Zij kunnen u direct helpen met een noodoplossing en helpen u bij de afhandeling van uw schade. Zij nemen u het werk uit handen. Heeft u letselschade opgelopen? Lees hierover meer informatie in onze letselschade-brochure.

Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een andere klacht? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze klachtencoördinator (klachten@ovmsom.nl). Onze klachtencoördinator neemt dan contact met u op. Als u niet samen tot een oplossing kunt komen, kunt u altijd nog contact opnemen met het KIFID.

Wij behandelen uw klacht vlot en serieus
Elke klacht nemen wij serieus. Wij doen iedere dag ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op. Wij zien een klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen aan de hand van uw opmerkingen onze dienstverlening verbeteren.

Het is van belang dat u uw klacht zo volledig mogelijk omschrijft. Wat is exact uw klacht, en welke oplossing stelt u voor? Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en eventueel referentie- en/of polisnummer te vermelden.

KIFID
Als u niet tot overeenstemming kunt komen met onze klachtencoördinator, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 33 38 999 en e-mail consumenten@kifid.nl. Meer informatie kunt u op de internetpagina van het KIFID lezen.

Uiteraard kunt u altijd uw klacht aan de rechter voorleggen. Voordat u dit doet, is het verstandig om contact op te nemen met het KIFID. Zij helpen u graag en kunnen vaak een oplossing verzorgen.

Onze leden betalen premie om zich te verzekeren tegen allerlei risico’s. Wij vinden het belangrijk om deze aan ons betaalde  premie zorgvuldig te besteden. Het geld is namelijk bedoelt om schade-uitkeringen te doen aan verzekerden die daar recht op hebben. Om te voorkomen dat een deel van de premie opgaat aan frauduleuze claims van verzekerden of tegenpartijen hebben wij een fraudebeleid.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij het opzettelijk en op valse gronden misleiden van de verzekeraar met de bedoeling om een verzekering, een uitkering of dienst te krijgen waar eigenlijk geen recht op bestaat.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • Het niet juist beantwoorden van vragen op het aanvraagformulier.
  • Schade claimen terwijl er geen schade is.
  • Het opzettelijk veroorzaken van schade.
  • Meer claimen dan aan schade ontstaan is.

Voorkom misverstanden
Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen wij fraude op?
Bij een vermoeden van fraude wordt de afdeling Speciale Zaken ingeschakeld om onderzoek te doen. Soms wordt er ook een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Wij houden ons bij het onderzoeken van fraude aan de wet en aan afspraken hierover binnen de verzekeringsbranche.

Wat doen wij wanneer er fraude vastgesteld is?
Als er fraude is vastgesteld dan kunnen wij onder andere de volgende maatregelen nemen:

  • Wij vergoeden de schade gedeeltelijk of niet.
  • Onterecht uitgekeerde schade vorderen wij terug.
  • Gemaakte onderzoekskosten vorderen wij op de fraudeur.
  • Alle bij ons afgesloten verzekeringen worden door ons beëindigd.
  • Wij registreren degene die fraudeert bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) Zie www.stichtingcis.nl.
  • Wij melden het feit bij het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) van het Verbond van Verzekeraars.
  • Wij doen aangifte bij de politie.
  • Voor de gemaakte interne onderzoekskosten vordert SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) namens ons een standaard schadevergoeding van € 532,00.

Informatie aan de fraudeur
Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Vragen?
Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail naar onze fraudecoördinator. Het e-mailadres is sz@ovmsom.nl.

Wilt u anoniem een melding doorgeven, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Heeft u een verzekering bij SOM? Dan is deze totstandgekomen met de hulp en het advies van uw lokale Onderlinge of coöperatieve adviseur. Via hen betaalt u ook de premie voor uw verzekering(en) bij SOM. Wel zijn er enkele spelregels over de premie. U leest ze in onze algemene voorwaarden en hier op onze website. Let op, de regelingen in de algemene voorwaarden zijn leidend.

Hoeveel premie moet ik betalen?

 • Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u poliskosten en assurantiebelasting.
 • De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit doen we aan het einde van iedere contractsduur opnieuw. En ook als u de verzekering wijzigt.

Wanneer moet ik de premie betalen?

 • U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
 • Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per automatische incasso.
 • Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening staat.
 • Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna betalen.

Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

 • Betaalt u de eerste premie niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.
 • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.
 • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.
 • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over premie die u te laat betaalt.
 • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

OVM SOM
Meerndijk 11
3454 HM De Meern
info@ovmsom.nl
Plan route

Postadres:
Postbus 104
3454 ZJ De Meern

Verbond van verzekeraars