Diefstal personenauto’s neemt af

Het CBS heeft bekendgemaakt dat tussen 2010 en 2017 40% minder autodiefstallen bij de politie is aangegeven. De diefstal van auto-onderdelen of voorwerpen uit auto’s daalde zelfs met 47%. In dezelfde periode nam het aantal auto’s met 8% toe. Aan de andere kant nam het aantal opgeloste autodiefstallen af.

1,24 per duizend

Gemiddeld werden in de periode 2015-2017 jaarlijks 1,24 auto’s per duizend personenauto’s gestolen. In sommige regio’s liggen die aantallen hoger, bijvoorbeeld in Limburg, de grote steden in de Randstad, Arnhem en Nijmegen. Het CBS maakt daarbij een kanttekening in verband met leaseauto’s, die meestal geregistreerd staan in de gemeente waar de leasemaatschappij is gevestigd. Dit kan leiden tot een enigszins vertekend beeld.

Minder zaken opgehelderd

Het aantal opgehelderde zaken waarvoor de politie minstens één verdachte had, nam de afgelopen jaren ook af: in de periode 2011-2015 van 11% naar 8%. Autodiefstal blijkt daarmee lastiger dan andere diefstallen, want daarvan wordt gemiddeld 13% van de zaken opgelost.

Meer informatie, onder meer aantallen autodiefstallen per gemeente, is te vinden via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/steeds-minder-auto-s-gestolen.