Een coöperatieve keten

Wij zijn in 1998 opgericht door zelfstandige onderlingen en coöperatieve adviseurs. Zij zijn eigenaar van SOM. Dit zijn coöperatieve organisaties die leden hebben in plaats van aandeelhouders.  Zo is een coöperatieve verzekeringsketen ontstaan: verzekeringen en financieel advies op basis van een coöperatieve grondslag. Een keten die niet als doel heeft om zoveel mogelijk winst te maken, maar van nature het belang van haar leden behartigt. Een zelfstandige Onderlinge of een coöperatieve adviseur sluit voor u een verzekering bij ons. U bent dan onderdeel van een coöperatieve verzekeringsketen.


  • Leden zijn in control

    Wij geloven sterk in het coöperatieve verzekeringsmodel en de coöperatieve verzekeringsketen. Inspraak en lokaal contact is volgens ons hierbij essentieel. U kunt namelijk als lid van een onderlinge of een coöperatie invloed op het beleid uitoefenen. Onderlingen en coöperatieve adviseurs organiseren jaarlijks een algemene ledenavond.  Hier wordt het beleid voorgelegd aan de leden. Zo weet u zeker dat er niets gebeurt waar de leden niet achter staan.

  • U beslist mee over de winst

    Maakt een lokale onderlinge of coöperatieve adviseur winst? En bent u lid? U kunt tijdens een ledenavond mede bepalen wat er met de winst van uw lokale Onderlinge of coöperatieve adviseur moet gebeuren.  Is het noodzaak om een extra buffer aan te leggen? Doneren we een deel van de winst aan een goed doel? Of krijgen alle leden een deel van hun premie terug? Dit soort zaken worden besproken op een ledenavond. Samen met andere leden en met uw lokale Onderlinge of coöperatieve adviseur bepaalt u de de koers.

  • Belangrijke beslissingen doen we samen

    Ook SOM heeft een ledenvergadering. Veel van de lokale onderlingen en coöperatieve adviseurs zijn aanwezig op onze ledenvergadering en hebben invloed op ons beleid. Zij behartigen uw belang en het belang van de andere leden. Belangrijke beslissingen leggen wij voor aan de onderlingen en de adviseurs. Hebben wij weinig schade? En maken wij daardoor winst? Dan bespreken wij samen wat we met de winst zullen doen. Teruggeven aan de leden is één van de mogelijkheden.  Zo doen wij dingen samen. Dat zit in ons coöperatieve DNA. Wij vinden dit zo belangrijk dat wij het hebben vastgelegd in onze statuten.