Onze kernwaarden en missie

Wij zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan een verzekeringsmaatschappij met onze kernwaarden. Een maatschappij die geen gekke dingen doet, en die uitgaat van vertrouwen.

Verzekeren op coöperatieve basis

Wij zijn een coöperatie zonder winstdoel en zonder toeters en bellen. Een platte organisatie, zonder veel managementlagen. Een korte overlegstructuur en snel handelen is waar wij in geloven. Zo houden wij de kosten laag.


Betrouwbaar

Wij willen allereerst een betrouwbare en stabiele organisatie voor onze leden zijn en nemen daarom geen grote financiële risico’s. Wij hebben geen bonussen of variabele beloningen en zullen altijd gaan voor een langdurige relatie.


Menselijk en betrokken

Een organisatie die betrokken is en persoonlijk contact stelt boven aandeelhoudersbelang en rendement. Die leden als mensen ziet en ze ook zo benadert.  Die bij schade ook luistert naar wat u wil, en waarbij procedures ondergeschikt zijn aan de menselijke maat.


Goed voor elkaar

Wij zijn ervan overtuigd dat we elkaar allemaal nodig hebben. Als coöperatieve keten is het belangrijk dat leden, coöperatieve adviseurs, lokale Onderlingen en SOM goed zijn voor elkaar en samen oog hebben voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Deze kernwaarden zijn volgens ons tijdloos en universeel. Op deze manier willen wij goede producten leveren tegen een schappelijke prijs. Met een passende, moderne service. Daar zijn wij trots op, en zetten we ons voor in. Elke dag opnieuw.


.

Onze missie

Wij willen vasthouden aan de reden waarom wij zijn opgericht. En tegelijkertijd dit vertalen naar de wereld waarin wij leven.

Onze missie is kort en krachtig: Verzekeren op basis van vertrouwen en persoonlijke aandacht

Onze filosofie is als volgt: coöperatief verzekeren gaat om mensen. Aandacht, luisteren en oprecht contact vinden wij daarom essentieel. Hoe snel de wereld om ons heen ook verandert, mensen blijven hetzelfde. Samen met u willen wij werken aan de menselijke waarden ‘vertrouwen’ en ‘persoonlijke aandacht’. Digitale processen zijn hier ondersteunend aan. Wij geloven in een wereld waarin dit mogelijk is.  En wij willen graag ons steentje hieraan bijdragen.