De Raad van Commissarissen (RvC)

Onze raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast benoemt de raad van commissarissen de leden van de directie. De raad van commissarissen zelf legt verantwoording af aan onze ledenvergadering. Onderlingen en coöperatieve adviseurs zijn onderdeel van de ledenvergadering. Zij benoemen de raad van commissarissen en beslissen mee in de belangrijkste (strategische) beslissingen van onze organisatie.

Wettelijke kaders

De raad van commissarissen voldoet aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Wij evalueren en toetsen dit periodiek. Dit geldt voor het functioneren van de gehele raad van commissarissen, maar ook voor het functioneren van de afzonderlijke leden. Dit hebben wij vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen.

Door middel van individuele en gezamenlijke profielschetsen wordt de samenstelling van de raad van commissarissen bepaald. Hierdoor zijn wij (en onze verzekerden) zeker van de gewenste deskundigheid, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen. Bij opvulling van een vacature zijn deze profielschetsen leidend. Het is daarbij belangrijk dat een nieuw lid iets toevoegt aan de bestaande samenstelling. Het nieuwe lid dient complementair te zijn. Dit hebben wij beschreven in het reglement RvC. Onze RvC-leden worden getoetst door De Nederlandsche Bank.